Sự kiện Đổi vé làng Santa
    Sự kiện Chiến Binh Quý Tộc Huyền Thoại Đế Vương 30/7 - 8/8/2015
THÔNG BÁO SỰ KIỆN MỚI TỪ BQT
HƯỚNG DẪN KINH NGIỆM CHƠI